Because it all happens on the inside

INWENDIG LEIDINGONDERZOEK

Corrosie

Corrosie in leidingen kan een negatieve invloed hebben op de doeltreffendheid van de sprinklerinstallatie.
Of zelfs leiden tot het niet functioneren van de sprinklerinstallatie.

Daarom is het belangrijk dat bij nieuwe sprinklerinstallaties, corrosie zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bij een bestaande sprinklerinstallatie moet duidelijk zijn wat het risico is op het ontstaan van corrosie en moet reeds ontstane corrosie tijdig worden gesignaleerd.

Uw sprinklerinstallatie is
(bijna) 15 jaar oud

In het jaar dat uw sprinklerinstallatie
15 jaar oud is, moet er een inwendig leidingonderzoek plaats vinden.

Dit geldt voor elke sectie!

Indien van toepassing, kan er "op basis van gelijkwaardigheid" worden bepaald, dat niet elke sectie wordt onderzocht.

Wat moet er minimaal
bekeken worden
  •  Bij een alarmklep en / of terugslagklep
  • In een hoofdleiding
  • In een verdeelleiding
  • In een sprinklerleiding
  • Dead end leidingen
  • Een 5-tal sprinklerkopjes uitnemen 
    en visueel inspecteren
Leidingonderzoek
uitgevoerd, en nu?

De bevindingen uit het onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapportage met foto’s en omschrijvingen en moeten een conclusie bevatten over de aannemelijkheid van het correct functioneren van de installatie.

Tevens zullen wij aanbevelingen doen voor het verbeteren en/of in stand houden van de inwendige staat.

wat is het doel van TB80

inwendig leidingonderzoek


Het inwendig onderzoek van de sprinklerinstallatie heeft als doel, vast te stellen of het correct functioneren van de sprinklerinstallatie op dit moment of in de nabije toekomst bedreigd wordt door (gedeeltelijke) verstopping van leidingen en/of sprinklers.

Het gaat om het verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld van de gehele installatie.
Door steekproefsgewijs te onderzoeken met een video- endoscopisch, kan op eenvoudige wijze, vele meters van een leiding onderzocht worden en geeft dit een representatief beeld, hoe de gehele installatie eruit kan zien.
Het geeft een goede indicatie, of leidingen verstopt zijn of in meer of mindere mate aangetast zijn door corrosie.

En nu?

mogelijke vervolgstappen

Leidingonderzoek over 15 jaar of eerder, afhankelijk van de huidige inwendige staat

Materiaalonderzoek om degradatie van het materiaal en de restlevensduur te bepalen

Spoelen van leidingen

Reinigen van leidingen

Vervanging van leidingen of het gehele systeem

Preventieve maatregelen nemen om nieuwe corrosie te voorkomen, dmv bijvoorbeeld waterbehandeling, additief, stikstof, ontluchting van systemen

Monitoren van corrosie in leidingen, zodat vroegtijdig eventuele nieuwe corrosie wordt opgemerkt

voorbeeld

Projecten

 
DROOG systeem
GEGALVANISEERD
 
Droog systeem
staal
 
Nat systeem
Gegalvaniseerd
 
nat systeem
staal
 
deluge systeem

KUNNEN WIJ U HELPEN?

solution?

Borbotech BV

info@borbotech.eu

Loofgang 56

7609 ZR Almelo

T 0546-843059

Borbotech is onafhankelijk en helpt u graag met leidingonderzoek en adviezen

© Copyright Borbotech BV -TB80 - Leidingonderzoek